Рівне, Україна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Рівненський державний гуманітарний університет

XI Всеукраїнська науково–практична конференція
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

20 листопада 2018 року


ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


Demo

Інформаційні технології в психолого-педагогічних науках

Demo

Інформаційні технології в суспільно–гуманітарних науках

Demo

Інформаційні технології в природничо–математичних та економічних науках

Demo

Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях та моніторингу якості освіти

Місце проведення


Переглянути ІТвПД на карті більшого розміру

Ключові дати

 12.11.2018 року

термін подачі заявок для участі у конференції

 12.11.2018 року

термін подачі тез доповідей та статей в електронне видання

20.11.2018 року

початок конференції