Інтернет-конференція - сучасний засіб комунікації науковців Рівненського державного гуманітарного університету

Дев’яту всеукраїнську науково-практичну конференцію у Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ) для науковців із різних міст України, Білорусії та Польщі провели в форматі Інтернет-конференції викладачі кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики. Учасники конференції озвучили проблеми використання інформаційних технологій у психолого-педагогічних, суспільно–гуманітарних, природничо–математичних та економічних науках. Новинкою цьогорічної конференції стало обговорення проблем та перспектив використання інформаційних технологій в освітніх вимірюваннях та моніторингу якості освіти. 

  

Вступне слово                   /                                     Доповіді                                                /                                    Завершення

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Микола Іович Шахрайчук, декан факультету математики та інформатики РДГУ та завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Батишкіна Юлія Валеріївна, які відзначили актуальність досліджуваних проблем та важливість їх вирішення у сучасному комп’ютеризованому суспільстві.

 

В конференції взяли участь вчені зарубіжних:

 • Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь,
 • Університет Марії Склодовської–Кюрі, м. Варшава, Польша,

та українських ВНЗ:

 • Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ,
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів,
 • ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу", м. Рівне,
 • Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ,
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ,
 • Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ,
 • Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ,
 • Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород,
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл,
 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ,
 • Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ,
 • Інститут післядипломної освіти інженерно-пед. працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ,
 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ,
 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ,
 • Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський,
 • Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ,
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград,
 • Клеванський професійний ліцей, м. Клевань,
 • Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків,
 • Конотопський інститут Сумського державного університету, м. Конотоп,
 • Краматорський економіко-гуманітарний інститут, м. Краматорськ,
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ,
 • Луцький національний технічний університет, м. Луцьк,
 • Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів,
 • Національна академія Національної гвардії України, м. Харків,
 • Національна бібліотека України імені Вернадського, м. Київ,
 • Національний авіаційний університет, м. Київ,
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ,
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
 • Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь,
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин,
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса,
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава
 • Рівненський інститут слов’янознавства КСУ, м. Рівне,
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми,
 • Сумський національний аграрний університет, м. Суми,
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк,
 • Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль
 • Українська академія друкарств, м. Львів,
 • Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків,
 • Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, м. Умань,
 • Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ,
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, м. Харків,
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький,
 • Хмельницький національний університет, м. Хмельницький,
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,
 • Шосткинське вище професійне училище, м. Шостка.

Загалом у конференції взяло участь 272 учасники, 66 з них – працівники РДГУ. Учасники брали активну участь у дискусіях організованих за допомогою чату безпосередньо в РДГУ та через Інтернет.

На завершення організатор конференції доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Войтович Ігор Станіславович нагадав учасникам про відзначення 30-річчя впровадження основ інформатики та обчислювальної техніки у практику роботи шкіл, педагогічних ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної освіти.

В обговоренні результатів роботи конференції учасники конференції підтвердили, що подібні заходи дозволяють удосконалювати систему підготовки фахівців з використання інформаційних технологій відповідно до реалій часу, а також відзначили практичне значення досвіду організації і проведення таких заходів. Ще однією новацією стала можливість усім учасникам конференції внести пропозиції до резолюції в он-лайн документ за посиланням з сайту конференції http://itvpd.org.ua/.

Програму конференції та збірник наукових праць учасники зможуть завантажити з цього ж сайту (розділ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ – Архів конференційМатеріали конференції за 2015 рік). В цьому ж розділі можна переглянути відеозапис конференції.