ІХ Всеукраїнська науково–практична конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Всеукраїнській науково–практичній конференції Інформаційні технології у професійній діяльності

Конференція відбудеться 25 березня 2015 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (в інтернет-режимі).Міністерство освіти і наукиУкраїни

Рівненський державний гуманітарний університет

Інформаційне повідомлення

ІХ Всеукраїнська

науково–практична конференція

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Конференція відбудеться

25 березня 2015 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Всеукраїнській науково–практичній конференції Інформаційні технології у професійній діяльності

Конференція відбудеться 25 березня 2015 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (в інтернет-режимі).

Програмний комітет:

Постоловський Р.М., канд. іст. наук, професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету

Поніманська Т.І., канд. пед. наук, професор, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету

Сяський А.О., докт. техн. наук, професор кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету

Шахрайчук М.І., канд. фіз.-мат. наук, доцент, декан факультету математики і інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Батишкіна Ю.В., канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Войтович І.С.,докт. пед. наук, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

 

Планується робота за такими напрямами:

1.     Інформаційні технології в психолого-педагогічних науках;

2.     Інформаційні технології в суспільно–гуманітарних науках;

3.     Інформаційні технології в природничо–математичних та економічних науках.

4.     Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях та моніторингу якості освіти.

 

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська

 

Реєстрацію здійснити на сайті: www.itvpd.org.ua(«Про конференцію» – «Подати заявку та матеріали»)

 

тел. для довідок: (097) 817–79–23

Войтович Ігор Станіславович

 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 березня 2015 року:

–  заповнити on-lineзаявку на участь у конференції на сайті www.itvpd.org.ua;

–  тези доповідей обсягом 2-4 сторінки прикріпити до заявки. Назва файла повинна містити номер обраної секції та прізвище автора

–  надіслати слайд-шоу або відео для виступу (для учасників, які під час реєстрації вибрали «взяти участь у конференції в ролі доповідача»).

–  оргвнесок необхідно буде надіслати в оргкомітет після підтвердження про включення матеріалів до програми конференції.

Публікація матеріалів

Розмір оргвнеску

без публікації (учасник внесений лише до програми конференції)

безкоштовно

з публікацією в електронному форматі збірника і розміщення на сайті конференції (з внесенням до програми конференції)

25 грн.

з публікацією в паперовому збірнику (з дублюванням в електронному форматі та внесенням до програми конференції) та його пересилання поштою

100 грн

Вимоги до оформлення тез:

Текст доповіді розміщується на аркушах формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 14пт, береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2,5 см. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300dpi. Малюнки потрібно розмістити в тексті доповіді.

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: [5, с. 145] ). Список використаних джерел складати з дотриманням правил стандарту оформлення використаної літератури.

У разі невідповідності вимогам надісланих матеріалів оргкомітет залишає за собою право не включати їх до збірника праць без додаткового редагування авторами.

Зразок оформлення тез:

НАЗВА ДОПОВІДІ

Прізвище, ім’я, посада, науковийступінь

Навчальний заклад

Анотація (1 абзац до 100 слів)

Ключові слова (до 12 слів)

Annotation

Keywords

Текст...........

Список використаних джерел