Оргкомітет конференції

Постоловський Р.М., канд.іст.наук, професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету

Дейнега О.І., кандидат економічних наук, доцент , проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету

Шахрайчук М.І., канд. фіз.-мат. наук, доцент, декан факультету математики і інформатики Рівненського державногогуманітарного університету

Сяський А.О., докт.техн.наук, профессор кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету

Батишкіна Ю.В., канд.техн.наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Малежик М.П., докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Войтович І.С., докт.пед.наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету